Protokół nr 19 – Posiedzenie Senatu w dniu 18.04.2018 r.

[pobierz protokół nr 19] [pobierz załącznik do protokołu nr 19]
Data publikacji: 23 maja 2018