Protokół nr 25 – posiedzenie Senatu w dniu 7.11.2018 r. – posiedzenie dodatkowe

[pobierz protokół nr 25] [pobierz załącznik protokołu nr 25]
Data publikacji: 19 grudnia 2018