Protokół nr 39 – posiedzenie Senatu w dniu 5.06.2019 r. – posiedzenie dodatkowe

[pobierz protokół nr 39] [pobierz załącznik do protokołu nr 39]
Data publikacji: 11 września 2019