Protokół nr 40 – posiedzenie Senatu w dniu 12.06.2019 r. – posiedzenie dodatkowe

[pobierz protokół nr 40] [pobierz załącznik do protokół nr 40]
Data publikacji: 25 września 2019