Zespół Rektorski ds. Kształcenia Nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim

Kadencja 2008-2012 

Przewodniczący:

  • dr Grażyna Czetwertyńska – Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych;

Członkowie:

  • dr Joanna Czarnota-Bojarska – Wydział Psychologii;
  • dr Stefania Elbanowska – Wydział Fizyki;
  • dr Ewa Haman – Wydział Psychologii;
  • prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska – Wydział Pedagogiczny;
  • dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska, prof. UW – Wydział Pedagogiczny;
  • dr Ligia Tuszyńska – Wydział Biologii;
  • dr Tomasz Wroczyński – Wydział Polonistyki.

 


Obsługa Zespołu

Biuro Spraw Studenckich