Protokół nr 23 – posiedzenie Senatu w dniu 10.10.2018 r. – posiedzenie dodatkowe

[pobierz protokół nr 23]

[pobierz załącznik do protokołu nr 23]


Data publikacji: 08 listopada 2018