Protokół nr 19 – posiedzenie Senatu w dniu 20.04.2022 r.

[protokół nr 19]

[Załącznik do protokołu nr 19]


Data publikacji: 24 maja 2022