Protokół nr 38 – posiedzenie Senatu w dniu 29.05.2019 r. – posiedzenie dodtakowe

[pobierz protokół nr 38]

[pobierz załącznik do protokołu nr 38]


Data publikacji: 11 września 2019