Protokół nr 39 – posiedzenie Senatu w dniu 5.06.2019 r. – posiedzenie dodatkowe

[pobierz protokół nr 39]

[pobierz załącznik do protokołu nr 39]


Data publikacji: 11 września 2019