UCHWAŁA NR 1 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2016 r. w sprawie utworzenia stałych komisji senackich, określenia zakresu ich działania oraz liczby ich członków na kadencję 2016-2020

[pobierz uchwałę]

Informacje archiwalne