Aktualności

Wydrukuj dokument Wydrukuj dokument

Ramowa propozycja organizacji kształcenia na UW   [pobierz materiał]

Uwagi Samorządu Doktorantów UW – do dokumentu: Szczegółowe zagadnienia dotyczące koncepcji szkół doktorskich na UW (materiał roboczy do dyskusji przygotowany przez Zespół Rektorski) [pobierz materiał]