Skład Senatu 2020-2024

SKŁAD SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ORAZ
LISTA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POSIEDZENIU
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Z GŁOSEM DORADCZYM

kadencja 2020-2024

1. Przewodniczący Senatu
1) Rektor – prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

2. Przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni, o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 2 lit. a Statutu wybrani na wydziałach
2) prof. dr hab. Aleksander Bursche – Wydział Archeologii
3) dr hab. Jarosław Czubaty, prof. ucz. – Wydział Historii
4) prof. dr hab. Wojciech Dudzik – Wydział Polonistyki
5) dr hab. Ewa Falkowska, prof. ucz. – Wydział Geologii (dziekan)
6) prof. dr hab. Beata Glinka – Wydział Zarządzania
7) dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.  – Wydział Pedagogiczny (dziekan)
8) dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz. – Wydział Nauk Ekonomicznych (dziekan)
9) prof. dr hab. Sambor Grucza – Wydział Lingwistyki Stosowanej, prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych
10) prof. dr hab. Maciej Jędrusik – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (dziekan)
11) prof. dr hab. Małgorzata Karpińska – Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce (dziekan)
12) prof. dr hab. Andrzej Kudelski – Wydział Chemii (dziekan)
13) prof. dr hab. Dariusz Kuźmina – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
14) dr hab. Danuta Lalak, prof. ucz. – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
15) prof. dr hab. Paweł Łuków – Wydział Filozofii (dziekan)
16) dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz. – Wydział Psychologii
17) prof. dr hab. Hanna Serkowska – Wydział Neofilologii
18) prof. dr hab. Krzysztof Spalik – Wydział Biologii (dziekan)
19) prof. dr hab. Paweł Strzelecki – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki (dziekan)
20) dr hab. Robert Sucharski, prof. ucz. – Wydział „Artes Liberales” (dziekan)
21) prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
22) prof. dr hab. Piotr Taracha – Wydział Orientalistyczny (dziekan)
23) prof. dr hab. Dariusz Wasik – Wydział Fizyki (dziekan)
24) dr hab. Renata Włoch, prof. ucz. – Wydział Socjologii
25) dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz. – Wydział Prawa i Administracji, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

3. Przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni, o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 2 lit. a Statutu wybrani przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu
26) dr hab. Tomasz Basiuk, prof. ucz. – Instytut Ameryk i Europy
27) prof. dr hab. Maciej Garstka – Wydział Biologii
28) prof. dr hab. Piotr Girdwoyń – Wydział Prawa i Administracji
29) dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz. – Wydział Nauk Ekonomicznych
30) prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz –Wydział Polonistyki
31) dr hab. Agnieszka Nogal, prof. ucz. – Wydział Filozofii
32) prof. dr hab. Dariusz Wrzosek – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
33) prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki – Wydział Fizyki

4. Przedstawiciele pozostałych pracowników Uniwersytetu z grupy nauczycieli akademickich,
o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b Statutu wybrani przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu
34) dr hab. Agata Bareja-Starzyńska – Wydział Orientalistyczny
35) dr Alicja Bobrowska – Wydział Geologii
36) dr Seweryn Dmowski – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
37) dr hab. Andrzej Domonik – Wydział Geologii
38) dr hab. Aneta Gawkowska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (dziekan)
39) dr Mateusz Kopyt – Wydział Nauk Ekonomicznych
40) dr Mirella Kurkowska – Centrum Europejskie UW
41) dr hab. Magdalena Markowska – Wydział Biologii
42) dr Sławomir Maskiewicz – Szkoła Języków Obcych
43) dr hab. Daniel Przastek – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (dziekan)
44) dr hab. Grzegorz Tchorek – Wydział Zarządzania
45) mgr Alicja Mariola Wleciał – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
46) dr hab. Rafał Wonicki – Wydział Filozofii

5. Przedstawiciele pozostałych pracowników Uniwersytetu z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b Statutu wybrani przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu
47) mgr Michał Goszczyński – Biuro ds. Jakości Kształcenia
48) mgr Marcin Machoń – Biuro Gospodarcze
49) mgr Ewa Szkop – Biuro ds. Wspomagania Rozwoju
50) mgr Konrad Zawadzki – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW

6. Przedstawiciele studentów, o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 2 lit. c Statutu wybrani zgodnie
z trybem określonym w § 42 Statutu

51) Mateusz Barański – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Wydział Prawa i Administracji
52) Kamil Bonas – Wydział Prawa i Administracji
53) Agata Bluszcz – Wydział Biologii
54) Marta Burzyńska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
55) Aleksander Klus – Wydział Historii
56) Kamil Lebnicki – Wydział Socjologii
57) Marcin Osiński – Wydział Zarządzania
58) Michał Radek – Wydział Prawa i Administracji
59) Mateusz Saniewski – Wydział Fizyki
60) Hubert Taładaj – Wydział Prawa i Administracji
61) Jan Wieczorek – Wydział Lingwistyki Stosowanej
62) Hubert Zalewski – Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Wydziału Prawa i Administracji

7. Przedstawiciele doktorantów, o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 2 lit. c Statutu wybrani zgodnie
z trybem określonym w § 42 Statutu
63) przewodnicząca Samorządu Doktorantów UW – mgr Justyna Sobolewska

8. Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym, o których mowa w § 38 ust. 6 Statutu
64) prorektor ds. rozwoju – prof. dr hab. Ewa Krogulec
65) prorektor ds. badań  – prof. dr hab. Zygmunt Lalak
66) kanclerz – mgr inż. Jerzy Pieszczurykow
67) kwestor – mgr Ewa Mikłaszewicz
68) dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, zgodnie z § 166 ust. 2 Statutu – mgr Anna Wołodko
69) przedstawiciel RZ ZNP – dr hab. Urszula Ługowska
70) przedstawiciel KZ OZZ Inicjatywa Pracownicza przy UW – dr hab. Piotr Morawski
71) przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność” – prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

9. Stali goście Senatu
9.1. Kierownicy jednostek organizacyjnych UW
72) dziekan Wydziału Archeologii – dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.
73) dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii – prof. dr hab. Janusz Adamowski
74) dziekan Wydziału Historii – dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò
75) dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej – dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, prof. ucz.
76) dziekan Wydziału Neofilologii – dr hab. Robert Małecki, prof. ucz.
77) dziekan Wydziału Polonistyki – prof. dr hab. Zbigniew Greń
78) dziekan Wydziału Prawa i Administracji – prof. dr hab. Tomasz Giaro
79) dziekan Wydziału Psychologii – dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz.
80) dziekan Wydziału Socjologii – prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk
81) dziekan Wydziału Zarządzania – prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz
82) dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych – dr hab. Agnieszka Olechnicka
9.2. Pozostali goście Senatu
83) dyrektor ds. pracowniczych – mgr Grzegorz Kołtuniak
84) dyrektor ds. komunikacji i relacji zewnętrznych – mgr Robert Grey
85) rzecznik prasowy UW – dr Anna Modzelewska

OBWIESZCZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 października 2020 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2020-2024

OBWIESZCZENIE NR 3 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 27 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2020-2024