Skład Senatu 2020-2024

SKŁAD SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ORAZ
LISTA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POSIEDZENIU
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Z GŁOSEM DORADCZYM

kadencja 2020-2024

1. Przewodniczący Senatu
1) Rektor – prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

2. Przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni, o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 2 lit. a Statutu wybrani na wydziałach
2) prof. dr hab. Aleksander Bursche – Wydział Archeologii
3) prof. dr hab. Jarosław Czubaty– Wydział Historii
4) prof. dr hab. Wojciech Dudzik – Wydział Polonistyki
5) dr hab. Ewa Falkowska, prof. ucz. – Wydział Geologii (dziekan)
6) prof. dr hab. Beata Glinka – Wydział Zarządzania
7) dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.  – Wydział Pedagogiczny (dziekan)
8) dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz. – Wydział Nauk Ekonomicznych (dziekan)
9) prof. dr hab. Sambor Grucza – Wydział Lingwistyki Stosowanej, prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych
10) prof. dr hab. Maciej Jędrusik – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (dziekan)
11) prof. dr hab. Małgorzata Karpińska – Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce (dziekan)
12) prof. dr hab. Andrzej Kudelski – Wydział Chemii (dziekan)
13) prof. dr hab. Dariusz Kuźmina – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
14) dr hab. Danuta Lalak, prof. ucz. – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
15) prof. dr hab. Paweł Łuków – Wydział Filozofii (dziekan)
16) dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz. – Wydział Psychologii
17) prof. dr hab. Hanna Serkowska – Wydział Neofilologii
18) prof. dr hab. Krzysztof Spalik – Wydział Biologii (dziekan)
19) prof. dr hab. Paweł Strzelecki – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki (dziekan)
20) dr hab. Robert Sucharski, prof. ucz. – Wydział „Artes Liberales” (dziekan)
21) prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
22) prof. dr hab. Piotr Taracha – Wydział Orientalistyczny (dziekan)
23) prof. dr hab. Dariusz Wasik – Wydział Fizyki (dziekan)
24) dr hab. Renata Włoch, prof. ucz. – Wydział Socjologii
25) dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz. – Wydział Prawa i Administracji, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

3. Przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni, o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 2 lit. a Statutu wybrani przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu
26) dr hab. Tomasz Basiuk, prof. ucz. – Instytut Ameryk i Europy
27) prof. dr hab. Maciej Garstka – Wydział Biologii
28) prof. dr hab. Piotr Girdwoyń – Wydział Prawa i Administracji
29) dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz. – Wydział Nauk Ekonomicznych
30) prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz –Wydział Polonistyki
31) dr hab. Agnieszka Nogal, prof. ucz. – Wydział Filozofii
32) prof. dr hab. Dariusz Wrzosek – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
33) prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki – Wydział Fizyki

4. Przedstawiciele pozostałych pracowników Uniwersytetu z grupy nauczycieli akademickich,
o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b Statutu wybrani przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu
34) dr Alicja Bobrowska – Wydział Geologii
35) dr Seweryn Dmowski – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
36) dr hab. Andrzej Domonik – Wydział Geologii
37) dr hab. Aneta Gawkowska, prof. ucz. – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (dziekan)
38) dr Mateusz Kopyt – Wydział Nauk Ekonomicznych
39) dr Mirella Kurkowska – Centrum Europejskie UW
40) dr hab. Magdalena Markowska – Wydział Biologii
41) dr Sławomir Maskiewicz – Centrum Nauczania Języków Obcych
42) dr hab. Daniel Przastek – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (dziekan)
43) dr Anna Szczęsny – Wydział Lingwistyki Stosowanej
44) dr hab. Grzegorz Tchorek – Wydział Zarządzania
45) mgr Alicja Wleciał – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
46) dr hab. Rafał Wonicki – Wydział Filozofii

5. Przedstawiciele pozostałych pracowników Uniwersytetu z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b Statutu wybrani przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu
47) mgr Michał Goszczyński – Biuro Innowacji Dydaktycznych
48) mgr Marcin Machoń – Biuro Gospodarczo-Logistyczne
49) mgr Ewa Szkop – Biuro ds. Wspomagania Rozwoju
50) mgr Konrad Zawadzki – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW

6. Przedstawiciele studentów, o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 2 lit. c Statutu wybrani zgodnie
z trybem określonym w § 42 Statutu

51) Aleksander Hebda – Wydział Prawa i Administracji
52) Mateusz Mossakowski – Wydział Prawa i Administracji
53) Wiktoria Nowak – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
54) Agata Pietraczyk – Wydział Pedagogiczny
55) Krzysztof Radziwon – Wydział Prawa i Administracji
56) Katarzyna Rajewska – Wydział Prawa i Administracji
57) Aleksandra Semba – Wydział Psychologii
58) Aleksandra Skipietrow – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
59) Justyna Smoleń – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
60) Patryk Szlufik – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
61) Stanisław Zabandżała – Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
62) Daniel Zdrodowski – Wydział Socjologii

7. Przedstawiciele doktorantów, o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 2 lit. c Statutu wybrani zgodnie z trybem określonym w § 42 Statutu
63) mgr Dominik Puchała – Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

8. Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym, o których mowa w § 38 ust. 6 Statutu
64) prorektor ds. rozwoju – prof. dr hab. Ewa Krogulec
65) prorektor ds. badań  – prof. dr hab. Zygmunt Lalak
66) kanclerz – mgr Robert Grey
67) kwestor – mgr Ewa Mikłaszewicz
68) p.o. dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, zgodnie z § 166 ust. 2 Statutu – dr hab. Jolanta Talbierska
69) przedstawiciel RZ ZNP – dr hab. Urszula Ługowska, prof. ucz.
70) przedstawiciel KZ OZZ Inicjatywa Pracownicza przy UW – dr hab. Piotr Morawski
71) przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność” – prof. dr hab. Jacek Jezierski

9. Stali goście Senatu
9.1. Kierownicy jednostek organizacyjnych UW
72) dziekan Wydziału Archeologii – dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.
73) dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii – prof. dr hab. Janusz Adamowski
74) dziekan Wydziału Historii – dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò, prof. ucz.
75) dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej – dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, prof. ucz.
76) dziekan Wydziału Neofilologii – dr hab. Robert Małecki, prof. ucz.
77) dziekan Wydziału Polonistyki – prof. dr hab. Zbigniew Greń
78) dziekan Wydziału Prawa i Administracji – prof. dr hab. Tomasz Giaro
79) dziekan Wydziału Psychologii – dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz.
80) dziekan Wydziału Socjologii – prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk
81) dziekan Wydziału Zarządzania – prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz
82) dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych – dr hab. Agnieszka Olechnicka, prof. ucz.
83) dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW – dr Danuta Romaniuk
84) dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych – dr hab. Monika Rekowska, prof. ucz.
85) dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych – prof. dr hab. Mirosława Czerny
86) dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – prof. dr hab. Michał Cyrański
87) dyrektor Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej – prof. dr hab. Paweł Stępień

9.2. Pozostali goście Senatu
88) dyrektor ds. pracowniczych – mgr Grzegorz Kołtuniak
89) pełnomocnik Rektora – mgr inż. Jerzy Pieszczurykow
90) rzecznik prasowy UW – dr Anna Modzelewska

OBWIESZCZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 października 2020 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2020-2024

OBWIESZCZENIE NR 3 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 27 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2020-2024

OBWIESZCZENIE NR 21 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 27 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2020-2024

OBWIESZCZENIE NR 3 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 27 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2020-2024