Protokół nr 4 – Posiedzenie Senatu w dniu 21.12.2016 r.

[pobierz protokół nr 4],

[pobierz załącznik do protokołu nr 4]
Data publikacji: 25 stycznia 2017