Protokół nr 8 – Posiedzenie Senatu w dniu 26.04.2017 r.

[pobierz protokół nr 8] [pobierz załącznik do protokołu nr 8]
Data publikacji: 25 maja 2017