Protokół nr 43 – posiedzenie Senatu w dniu 26.06.2019 r.

[pobierz protokół nr 43] [pobierz załącznik do protokół nr 43]
Data publikacji: 25 września 2019