Skład Senatu 2016-2020

Wydrukuj dokument Wydrukuj dokument

Skład Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

kadencja 2016-2020

REKTOR

 • dr hab. Marcin Pałys, prof. UW – Przewodniczący Senatu

PROREKTORZY

 • dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW  – do spraw studentów i jakości kształcenia
 • dr hab. Maciej Duszczyk – do spraw naukowych
 • dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW – do spraw rozwoju
 • prof. dr hab. Andrzej Tarlecki – do spraw kadrowych i polityki finansowej

DZIEKANI

 • dr hab. Robert Sucharski, prof. UW  – Wydział „Artes Liberales”
 • prof. dr hab. Agnieszka Mostowska  – Wydział Biologii
 • dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW – Wydział Chemii
 • prof. dr hab. Janusz Adamowski – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliogii
 • dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW – Wydział Filozofii i Socjologii
 • prof. dr hab. Dariusz Wasik – Wydział Fizyki
 • prof. dr hab. Maciej Jędrusik – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • prof. dr hab. Ewa Krogulec – Wydział Geologii
 • dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW – Wydział Historyczny
 • prof. dr hab. Sambor Grucza  – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • prof. dr hab. Paweł Strzelecki  – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • prof. dr hab. Jan Jakub Michałek – Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr hab. Stanisław Sulowski, prof. UW – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • prof. dr hab. Maria Dakowska – Wydział Neofilologii
 • prof. dr hab. Piotr Taracha – Wydział Orientalistyczny
 • prof. dr hab. Anna Wiłkomirska – Wydział Pedagogiczny
 • prof. dr hab. Zbigniew Greń  – Wydział Polonistyki
 • prof. dr hab. Tomasz Giaro – Wydział Prawa i Administracji
 • prof. dr hab. Dominika Maison – Wydział Psychologii
 • dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • prof. dr hab. Alojzy Zbigniew Nowak – Wydział Zarządzania


PRZEDSTAWICIELE SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • prof. dr hab. Ewa Czerniawska – Wydział Psychologii
 • prof. dr hab. Marian Górski – Wydział Zarządzania
 • prof. dr hab. Paweł Kulesza – Wydział Chemii
 • prof. dr hab. Roman Kuźniar – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • prof. dr hab. Andrzej Markowski – Wydział Polonistyki
 • prof. dr hab. Paweł Sowiński – Wydział Biologii
 • prof. dr hab. Paweł Swianiewicz – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • prof. dr hab. Aleksander F. Żarnecki – Wydział Fizyki
 • prof. dr hab. Tomasz Żylicz – Wydział Nauk Ekonomicznych

PRZEDSTAWICIELE INNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • dr Seweryn Dmowski – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • dr Jarosław Górski – Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr Filip Kawczyński – Wydział Filozofii i Socjologii
 • dr Janina Mincer-Daszkiewicz  – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • dr Adam Płoszaj – Instytut Ameryk i Europy
 • mgr Jolanta Urbanik – Szkoła Języków Obcych
 • dr Hanna Werblan-Jakubiec – Wydział Biologii
 • mgr Alicja Wleciał – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • dr Tomasz Wroczyński – Wydział Polonistyki
 • dr Mariola Zalewska – Wydział Zarządzania

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW

 • mgr Kamil Mieszkowski – Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów UW – Wydział Zarządzania

 PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

 • Patrycja Sieląg – Marszałek Parlamentu Studentów UW – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Julia Sobolewska – Przewodnicząca  Zarządu Samorządu Studentów UW – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Michał Bartyczak – Wydział Neofilologii
 • Kamil Dąbrowski – Wydział Biologii
 • Arkadiusz Falkiewicz  – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Robert Hyżorek – Wydział Prawa i Administracji
 • Adam Krzymiński – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Mateusz Lis – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Piotr Połowniak – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Michał Radek – Wydział Prawa i Administracji
 • Anna Urbańska – Wydział Neofilologii
 • Tomasz Zając – Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW  NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
 • mgr inż. arch. Andrzej Alinkiewicz – Biuro ds. Nieruchomości
 • mgr Izabela Grzesiuk – Kwestura
 • dr Magdalena Sobolewska-Bereza – Wydział Biologii
 • dr Maciej Tygielski – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

UCZESTNICY POSIEDZEŃ SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM

 • mgr inż. Jerzy Pieszczurykow – Kanclerz
 • mgr Ewa Mikłaszewicz – Kwestor
 • mgr Anna Wołodko – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
 • prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski – Przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
 • dr Urszula Ługowska  – Przedstawiciel Rady Zakładowej ZNP

STALI GOŚCIE SENATU

 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz – Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
 • mgr Anna Korzekwa-Józefowicz – Rzecznik Prasowy UW
 • mgr Grzegorz Kołtuniak – Kierownik Biura Spraw Pracowniczych

 

ZMIANY W SKŁADZIE SENATU

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

kadencja 2015/2016 – do listopada 2016 r.

 • Marcin Osiński – Marszałek Parlamentu Studentów UW – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Maja Matuszewska – Przewodnicząca  Zarządu Samorządu Studentów UW – Wydział Zarządzania
 • Mieszko Czerniawski – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Adam Harchi – Wydział Zarządzania
 • Monika Helak – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
 • Anna Krupa – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Piotr Połowniak – Wydział Prawa i Administracji
 • Maxymilian Rybczyński – Wydział Prawa i Administracji
 • Rafał Smoleń – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
 • Julia Sobolewska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Piotr Włodarczyk  – Wydziałów Geografii i Studiów Regionalnych
 • Diana Zagrodzka – Wydział Filozofii i Socjologii

kadencja 2016/2017 – do grudnia 2016 r.

 • Ryszard Jamka – Marszałek Parlamentu Studentów UW – Kolegium MISH
 • Julia Sobolewska – Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UW – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Kamil Dąbrowski – Wydział Biologii
 • Adam Harchi – Wydział Zarządzania
 • Monika Helak – Kolegium MISH
 • Anna Krupa – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Adam Krzymiński – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Iga Łaniec – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Błażej Papiernik – Instytut Ameryk i Europy
 • Rafał Smoleń – Wydział Orientalistyczny
 • Anna Urbańska – Wydział Psychologii

kadencja 2016/2017 – od stycznia 2017 r.

 • Ryszard Jamka – Marszałek Parlamentu Studentów UW – Kolegium MISH
 • Julia Sobolewska – Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UW – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Mieszko Czerniawski  Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Adam Harchi – Wydział Zarządzania
 • Monika Helak – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
 • Anna Krupa – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Piotr Połowniak – Wydział Prawa i Administracji
 • Maxymilian Rybczyński – Wydział Prawa i Administracji
 • Rafał Smoleń – Wydział Orientalistyczny
 • Piotr Włodarczyk – Wydziałów Geografii i Studiów Regionalnych
 • Diana Zagrodzka – Wydział Filozofii i Socjologii

kadencja 2016/2017 – do listopada 2017 r.

 • Mateusz Ratyński Marszałek Parlamentu Studentów UW – do września 2017 r.
 • Michał Bartyczak Marszałek Parlamentu Studentów UW – od października 2017 r. do listopada 2017 r.
 • Julia Sobolewska – Przewodnicząca  Zarządu Samorządu Studentów UW – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Kamil Dąbrowski – Wydział Biologii
 • Arkadiusz Falkiewicz  – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Robert Hyżorek – Wydział Prawa i Administracji
 • Anna Krupa – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Adam Krzymiński – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Mateusz Lis – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Iga Łaniec – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Marcin Osiński – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Błażej Papiernik – Instytut Ameryk i Europy
 • Piotr Połowniak – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

OBWIESZCZENIE NR 14 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 października 2016 r.w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

OBWIESZCZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

OBWIESZCZENIE NR 13 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

OBWIESZCZENIE NR 19 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

OBWIESZCZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

OBWIESZCZENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

OBWIESZCZENIE NR 3 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

 

OBWIESZCZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020