Skład Senatu

Skład Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

kadencja 2016-2020

REKTOR

 • dr hab. Marcin Pałys, prof. ucz. – Przewodniczący Senatu

PROREKTORZY

 • dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz. – do spraw studentów i jakości kształcenia
 • dr hab. Maciej Duszczyk – do spraw naukowych
 • prof. dr hab. Andrzej Tarlecki – do spraw kadrowych i polityki finansowej

DZIEKANI

 • dr hab. Robert Sucharski, prof. ucz. – Wydział „Artes Liberales”
 • prof. dr hab. Agnieszka Mostowska  – Wydział Biologii
 • dr hab. Andrzej Kudelski, prof. ucz. – Wydział Chemii
 • prof. dr hab. Janusz Adamowski – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliogii
 • prof. dr hab. Mieszko Tałasiewicz – Wydział Filozofii i Socjologii
 • prof. dr hab. Dariusz Wasik – Wydział Fizyki
 • prof. dr hab. Maciej Jędrusik – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • prof. dr hab. Ewa Krogulec – Wydział Geologii
 • dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. ucz. – Wydział Historyczny
 • prof. dr hab. Sambor Grucza  – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • prof. dr hab. Paweł Strzelecki  – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • prof. dr hab. Jan Jakub Michałek – Wydział Nauk Ekonomicznych
 • prof. dr hab. Stanisław Sulowski – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • prof. dr hab. Maria Dakowska – Wydział Neofilologii
 • prof. dr hab. Piotr Taracha – Wydział Orientalistyczny
 • prof. dr hab. Anna Wiłkomirska – Wydział Pedagogiczny
 • prof. dr hab. Zbigniew Greń  – Wydział Polonistyki
 • prof. dr hab. Tomasz Giaro – Wydział Prawa i Administracji
 • prof. dr hab. Dominika Maison – Wydział Psychologii
 • dr hab. Wojciech Pawlik, prof. ucz. – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • prof. dr hab. Alojzy Zbigniew Nowak – Wydział Zarządzania


PRZEDSTAWICIELE SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • prof. dr hab. Ewa Czerniawska – Wydział Psychologii
 • prof. dr hab. Paweł Kulesza – Wydział Chemii
 • prof. dr hab. Roman Kuźniar – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • prof. dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman – Wydział Filozofii i Socjologii
 • prof. dr hab. Paweł Sowiński – Wydział Biologii
 • prof. dr hab. Paweł Swianiewicz – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. ucz. – Wydział Nauk Ekonomicznych
 • prof. dr hab. Aleksander F. Żarnecki – Wydział Fizyki
 • prof. dr hab. Tomasz Żylicz – Wydział Nauk Ekonomicznych

PRZEDSTAWICIELE INNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • dr Seweryn Dmowski – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • dr Jarosław Górski – Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr Filip Kawczyński – Wydział Filozofii i Socjologii
 • dr Mirella Kurkowska – Centrum Europejskie UW
 • dr Janina Mincer-Daszkiewicz  – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • dr Adam Płoszaj – Instytut Ameryk i Europy
 • mgr Jolanta Urbanik – Szkoła Języków Obcych
 • mgr Alicja Wleciał – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • dr Tomasz Wroczyński – Wydział Polonistyki
 • dr Mariola Zalewska – Wydział Zarządzania

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW

 • mgr Natalia Greniewska – Przewodnicząca Samorządu Doktorantów UW – Wydział Orientalistyczny

 PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

 • Kamil Bonas  – Wydział Prawa i Administracji
 • Marta Burzyńska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Anna Chabiera  – Kolegium MISH
 • Aleksander Klus – Wydział Historyczny
 • Jan Krajewski – Wydział Prawa i Administracji
 • Kamil Lebnicki – Wydział Filozofii i Socjologii
 • Natalia Napiórkowska – Wydział Zarządzania
 • Marcin Osiński – Wydział Zarządzania
 • Michał Radek – Wydział Prawa i Administracji
 • Mateusz Saniewski – Wydział Fizyki
 • Piotr Sidorowicz – Wydział Polonistyki
 • Agata Stankowska – Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW  NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
 • mgr inż. arch. Andrzej Alinkiewicz – Biuro Ewidencji Nieruchomości
 • mgr Izabela Grzesiuk – Kwestura
 • dr Magdalena Sobolewska-Bereza – Wydział Biologii
 • dr Maciej Tygielski – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

UCZESTNICY POSIEDZEŃ SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM

 • mgr inż. Jerzy Pieszczurykow – Kanclerz
 • mgr Ewa Mikłaszewicz – Kwestor
 • mgr Anna Wołodko – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
 • prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski – przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
 • dr Urszula Ługowska  – przedstawiciel Rady Zakładowej ZNP
 • dr hab. Piotr Morawski – przedstawiciel KZ OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Warszawskim

STALI GOŚCIE SENATU

 • prof. dr hab. Marian Górski – były członek Senatu, Wydział Zarządzania
 • prof. dr hab. Andrzej Markowski – były członek Senatu, Wydział Polonistyki
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz – były Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Wydział Prawa i Administracji
 • mgr Anna Korzekwa-Józefowicz – Rzecznik Prasowy UW
 • mgr Grzegorz Kołtuniak – Kierownik Biura Spraw Pracowniczych

 

ZMIANY W SKŁADZIE SENATU

PROREKTORZY

 • dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. ucz. – do spraw rozwoju – do 31 sierpnia 2019 r.

PRZEDSTAWICIELE SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • prof. dr hab. Marian Górski – Wydział Zarządzania – do 26 września 2018 r.
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz – były Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Wydział Prawa i Administracji – do 9 października 2018 r.
 • prof. dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman – Wydział Filozofii i Socjologii od 6 marca 2019 r.
 • dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. ucz. – Wydział Nauk Ekonomicznych od 6 marca 2019 r.

PRZEDSTAWICIELE INNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • dr Hanna Werblan-Jakubiec – Wydział Biologii do 20 lutego 2019 r.
 • dr Mirella Kurkowska – Centrum Europejskie

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW

 • mgr Kamil Mieszkowski – Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów UW – Wydział Zarządzania do 23.01.2019 r.
 • mgr Natalia Greniewska – Przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów UW – Wydział Orientalistyczny od 23.01.2019 r.

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

 

kadencja 2015/2016 – do listopada 2016 r.

 • Marcin Osiński – Marszałek Parlamentu Studentów UW – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Maja Matuszewska – Przewodnicząca  Zarządu Samorządu Studentów UW – Wydział Zarządzania
 • Mieszko Czerniawski – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Adam Harchi – Wydział Zarządzania
 • Monika Helak – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
 • Anna Krupa – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Piotr Połowniak – Wydział Prawa i Administracji
 • Maxymilian Rybczyński – Wydział Prawa i Administracji
 • Rafał Smoleń – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
 • Julia Sobolewska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Piotr Włodarczyk  – Wydziałów Geografii i Studiów Regionalnych
 • Diana Zagrodzka – Wydział Filozofii i Socjologii

kadencja 2016/2017 – do grudnia 2016 r.

 • Ryszard Jamka – Marszałek Parlamentu Studentów UW – Kolegium MISH
 • Julia Sobolewska – Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UW – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Kamil Dąbrowski – Wydział Biologii
 • Adam Harchi – Wydział Zarządzania
 • Monika Helak – Kolegium MISH
 • Anna Krupa – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Adam Krzymiński – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Iga Łaniec – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Błażej Papiernik – Instytut Ameryk i Europy
 • Rafał Smoleń – Wydział Orientalistyczny
 • Anna Urbańska – Wydział Psychologii

kadencja 2016/2017 – od stycznia 2017 r.

 • Ryszard Jamka – Marszałek Parlamentu Studentów UW – Kolegium MISH
 • Julia Sobolewska – Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UW – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Mieszko Czerniawski  Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Adam Harchi – Wydział Zarządzania
 • Monika Helak – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
 • Anna Krupa – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Piotr Połowniak – Wydział Prawa i Administracji
 • Maxymilian Rybczyński – Wydział Prawa i Administracji
 • Rafał Smoleń – Wydział Orientalistyczny
 • Piotr Włodarczyk – Wydziałów Geografii i Studiów Regionalnych
 • Diana Zagrodzka – Wydział Filozofii i Socjologii

kadencja 2016/2017 – do listopada 2017 r.

 • Mateusz Ratyński Marszałek Parlamentu Studentów UW – do września 2017 r.
 • Michał Bartyczak Marszałek Parlamentu Studentów UW – od października 2017 r. do listopada 2017 r.
 • Julia Sobolewska – Przewodnicząca  Zarządu Samorządu Studentów UW – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Kamil Dąbrowski – Wydział Biologii
 • Arkadiusz Falkiewicz  – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Robert Hyżorek – Wydział Prawa i Administracji
 • Anna Krupa – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Adam Krzymiński – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Mateusz Lis – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Iga Łaniec – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Marcin Osiński – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Błażej Papiernik – Instytut Ameryk i Europy
 • Piotr Połowniak – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

kadencja 2017/2018

 • Jakub Bator  –  Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych  – od 26 września 2018 r.
 • Arkadiusz Falkiewicz – Wydział Lingwistyki Stosowanej – do 26 września 2018 r.
 • Michał Bartyczak – Wydział Neofilologii – do 24 października 2018 r.
 • Tomasz Zając – Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych – do 7 listopada 2018 r.

kadencja 2017/2018 – do listopada 2018 r.

 • Patrycja Sieląg – Marszałek Parlamentu Studentów UW – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Julia Sobolewska – Przewodnicząca  Zarządu Samorządu Studentów UW – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Jakub Bator  –  Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Kamil Dąbrowski – Wydział Biologii
 • Robert Hyżorek – Wydział Prawa i Administracji
 • Adam Krzymiński – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Mateusz Lis – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Piotr Połowniak – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Michał Radek – Wydział Prawa i Administracji
 • Anna Urbańska – Wydział Neofilologii

kadencja 2018/2019 – do września 2019 r.

 • Robert Hyżorek – Marszałek Parlamentu Studentów UW – Wydział Prawa i Administracji – do września 2019 r.
 • Marcin Guza – Wydział Chemii  – do września 2019 r.
 • Patrycja Sieląg – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii – do września 2019 r.

kadencja 2018/2019 – do listopada 2019 r.

 • Kamil Bonas  – Przewodniczący Samorządu Studentów UW – Wydział Prawa i Administracji
 • Jakub Bator – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Marta Burzyńska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Piotr Drygas – Kolegium MISH
 • Jan Krajewski – Wydział Prawa i Administracji
 • Jan Krasznicki – Wydział Prawa i Administracji
 • Kamil Lebnicki – Wydział Filozofii i Socjologii
 • Marcin Osiński – Wydział Zarządzania
 • Michał Radek – Wydział Prawa i Administracji
 • Mateusz Saniewski – Wydział Fizyki
 • Agata Stankowska – Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

kadencja 2018/2019 – do stycznia 2020 r.

Piotr Sidorowicz – Wydział Polonistyki

UCZESTNICY POSIEDZEŃ SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM

 • prof. Małgorzata Semczuk-Jurska – Przedstawiciel Rady Zakładowej ZNP – do 4 kwietnia 2017 r.; dr Urszula Ługowska  – Przedstawiciel Rady Zakładowej ZNP – od 25 maja 2017 r.
 • dr hab Jolanta Talbierska – Dyrektor BUW – do 27.06.2018 r.; mgr Anna Wołodko  – dyrektor BUW – 1 07.2018 r.
 • dr Ewa Majewska – przedstawiciel KZ OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Warszawskim – od 6 marca 2019 r.; od października 2019 r. dr hab. Piotr Morawski.

STALI GOŚCIE SENATU

 • prof. dr hab. Marian Górski – Wydział Zarządzania – od 26 września 2018 r.
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz – były Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Wydział Prawa i Administracji – od 9 października 2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE NR 14 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 października 2016 r.w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

OBWIESZCZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

OBWIESZCZENIE NR 13 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

OBWIESZCZENIE NR 19 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

OBWIESZCZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

OBWIESZCZENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

OBWIESZCZENIE NR 3 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

OBWIESZCZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

OBWIESZCZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

OBWIESZCZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

OBWIESZCZENIE NR 19 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

 

Skład Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

kadencja 2012-2016

REKTOR

 • dr hab. Marcin Pałys, prof. UW – Przewodniczący Senatu

PROREKTORZY

 • dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW – ds. rozwoju i polityki finansowej
 • prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior – ds. studentów i jakości kształcenia
 • prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – ds. badań naukowych i współpracy
 • prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego

DZIEKANI

 • prof. dr hab. Jerzy Axer   – Wydział „Artes Liberales”
 • prof. dr hab. Agnieszka Mostowska  – Wydział Biologii
 • prof. dr hab. Paweł Kulesza – Wydział Chemii
 • prof. dr hab. Janusz Adamowski  – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • dr hab. Krzysztof Marian Koseła, prof. UW – Wydział Filozofii i Socjologii
 • prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban – Wydział Fizyki
 • prof. dr hab. Andrzej Lisowski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW – Wydział Geologii
 • prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert   – Wydział Historyczny
 • dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. UW  – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • prof. dr hab. Andrzej Tarlecki   – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • prof. dr hab. Jan Jakub Michałek – Wydział Nauk Ekonomicznych
 • prof. dr hab. Maria Dakowska – Wydział Neofilologii
 • prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo  – Wydział Orientalistyczny
 • prof. dr hab. Anna Wiłkomirska – Wydział Pedagogiczny
 • prof. dr hab. Zbigniew Greń  – Wydział Polonistyki
 • dr hab. Krzysztof Rączka, prof. UW – Wydział Prawa i Administracji
 • prof. dr hab. Ewa Czerniawska – Wydział Psychologii
 • dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • prof. dr hab. Jan Turyna – Wydział Zarządzania


PRZEDSTAWICIELE SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński – Wydział Chemii
 • prof. dr hab. Marian Górski – Wydział Zarządzania
 • prof. dr hab. Jacek Jagielski – Wydział Prawa i Administracji
 • prof. dr hab. Roman Kuźniar – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • prof. dr hab. Maria Lewicka – Wydział Psychologii
 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • prof. dr hab. Andrzej Markowski – Wydział Polonistyki
 • prof. dr hab. Wojciech Tygielski – Wydział Historyczny
 • prof. dr hab. Tomasz Żylicz – Wydział Nauk Ekonomicznych

PRZEDSTAWICIELE INNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • dr Jarosław Górski – Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr Katarzyna Metelska-Szaniawska – Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr Janina Mincer-Daszkiewicz – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • dr Janina Pietrzak – Wydział Psychologii
 • dr Anna Rosner – Wydział Prawa i Administracji
 • mgr Jolanta Urbanik – Szkoła Języków Obcych
 • dr Hanna Werblan-Jakubiec – Wydział Biologii
 • dr Tomasz Wroczyński  – Wydział Polonistyki
 • mgr Barbara Maria Wysoczańska – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • dr Mariola Zalewska – Wydział Zarządzania

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW

 • mgr Kamil Mieszkowski – Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów UW  – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

 • Marcin Osiński – Marszałek Parlamentu Studentów UW
 • Maja Matuszewska – Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UW –  Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • Mieszko Czerniawski  –  Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • Adam Harchi – Wydział Zarządzania
 • Monika Helak – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
 • Anna Krupa  – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Piotr Połowniak – Wydział Prawa i Administracji
 • Maxymilian Rybczyński –  Wydział Prawa i Administracji
 • Rafał Smoleń – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
 • Julia Sobolewska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Piotr Włodarczyk – Wydziałów Geografii i Studiów Regionalnych
 • Diana Zagrodzka – Wydział Filozofii i Socjologii
PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW  NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
 • mgr Władysław Kardaś – Biuro Gospodarcze
 • mgr Jolanta Siemaszko – Kwestura
 • dr Magdalena Sobolewska – Wydział Biologii
 • mgr Maciej Tygielski – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

UCZESTNICY POSIEDZEŃ SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM

 • mgr inż. Jerzy Pieszczurykow – Kanclerz
 • mgr Ewa Mikłaszewicz – Kwestor
 • dr hab. Jolanta Talbierska – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
 • prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 • dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska, prof. UW – Przedstawiciel Rady Zakładowej ZNP

STALI GOŚCIE SENATU

 • prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow – Wydział Fizyki
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz – Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
 • mgr Anna Korzekwa – Rzecznik Prasowy UW
 • mgr Grzegorz Kołtuniak – Kierownik Biura Spraw Pracowniczych

 

ZMIANY W SKŁADZIE OSOBOWYM SENATU

OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016 [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 6 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016 [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016  [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 16 REKTORA UW z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016 [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 1 REKTORA UW  z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 15 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016 [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 4 REKTORA UW z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 15 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016 [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 3 REKTORA UW z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 15 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016 [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 15 REKTORA UW z dnia 12 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016  [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 14 REKTORA UW z dnia 1 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016   [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 11 REKTORA UW z dnia 3 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016 [pobierz obwieszczenie]

Informacje archiwalne