Protokół nr 33 – posiedzenie Senatu w dniu 3.04.2019 r. – posiedzenie dodatkowe

[pobierz protokół nr 33]

[pobierz załącznik do protokołu nr 33]


Data publikacji: 23 maja 2019