Protokół nr 31 – posiedzenie Senatu w dniu 6.03.2019 r. – posiedzenie dodatkowe

[pobierz protokół nr 31]

[pobierz załącznik do protokołu nr 31]


Data publikacji: 04 kwietnia 2019