Protokół nr 35 – posiedzenie Senatu w dniu 8.05.2019 r. – posiedzenie dodatkowe

[pobierz protokół nr 35]

[pobierz załącznik do protokół nr 35]


Data publikacji: 21 czerwca 2019