Protokół nr 28 – posiedzenie Senatu w dniu 9.01.2019 r. – posiedzenie dodatkowe

[pobierz protokół nr 28]

[pobierz załącznik do protokołu nr 28]


Data publikacji: 20 lutego 2019