Protokół nr 41 – posiedzenie Senatu w dniu 14.06.2019 r. – posiedzenie dodatkowe

[pobierz protokół nr 41]

[pobierz załącznik do protokół nr 41]


Data publikacji: 25 września 2019