Protokół nr 42 – posiedzenie Senatu w dniu 19.06.2019 r. – posiedzenie dodatkowe

[pobierz protokół nr 42]

[pobierz załącznik do protokół nr 42]


Data publikacji: 25 września 2019