Protokół nr 44 – posiedzenie Senatu w dniu 11.09.2019 r. – posiedzenie dodatkowe

[pobierz protokół nr 44],

[pobierz załącznik do protokołu nr 44]


Data publikacji: 20 listopada 2019