Skład Senatu

Wydrukuj dokument Wydrukuj dokument

Skład Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

kadencja 2012-2016

REKTOR

 • dr hab. Marcin Pałys, prof. UW – Przewodniczący Senatu

PROREKTORZY

 • dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW – ds. rozwoju i polityki finansowej
 • prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior – ds. studentów i jakości kształcenia
 • prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – ds. badań naukowych i współpracy
 • prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego

DZIEKANI

 • prof. dr hab. Jerzy Axer   – Wydział „Artes Liberales”
 • prof. dr hab. Agnieszka Mostowska  – Wydział Biologii
 • prof. dr hab. Paweł Kulesza – Wydział Chemii
 • prof. dr hab. Janusz Adamowski  – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • dr hab. Krzysztof Marian Koseła, prof. UW – Wydział Filozofii i Socjologii
 • prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban – Wydział Fizyki
 • prof. dr hab. Andrzej Lisowski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW – Wydział Geologii
 • prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert   – Wydział Historyczny
 • dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. UW  – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • prof. dr hab. Andrzej Tarlecki   – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • prof. dr hab. Jan Jakub Michałek – Wydział Nauk Ekonomicznych
 • prof. dr hab. Maria Dakowska – Wydział Neofilologii
 • prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo  – Wydział Orientalistyczny
 • prof. dr hab. Anna Wiłkomirska – Wydział Pedagogiczny
 • prof. dr hab. Zbigniew Greń  – Wydział Polonistyki
 • dr hab. Krzysztof Rączka, prof. UW – Wydział Prawa i Administracji
 • prof. dr hab. Ewa Czerniawska – Wydział Psychologii
 • dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • prof. dr hab. Jan Turyna – Wydział Zarządzania


PRZEDSTAWICIELE SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński – Wydział Chemii
 • prof. dr hab. Marian Górski – Wydział Zarządzania
 • prof. dr hab. Jacek Jagielski – Wydział Prawa i Administracji
 • prof. dr hab. Roman Kuźniar – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • prof. dr hab. Maria Lewicka – Wydział Psychologii
 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • prof. dr hab. Andrzej Markowski – Wydział Polonistyki
 • prof. dr hab. Wojciech Tygielski – Wydział Historyczny
 • prof. dr hab. Tomasz Żylicz – Wydział Nauk Ekonomicznych

PRZEDSTAWICIELE INNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • dr Jarosław Górski – Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr Katarzyna Metelska-Szaniawska – Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr Janina Mincer-Daszkiewicz – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • dr Janina Pietrzak – Wydział Psychologii
 • dr Anna Rosner – Wydział Prawa i Administracji
 • mgr Jolanta Urbanik – Szkoła Języków Obcych
 • dr Hanna Werblan-Jakubiec – Wydział Biologii
 • dr Tomasz Wroczyński  – Wydział Polonistyki
 • mgr Barbara Maria Wysoczańska – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • dr Mariola Zalewska – Wydział Zarządzania

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW

 • mgr Kamil Mieszkowski – Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów UW  – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

 • Marcin Osiński – Marszałek Parlamentu Studentów UW
 • Maja Matuszewska – Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UW –  Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • Mieszko Czerniawski  –  Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • Adam Harchi – Wydział Zarządzania
 • Monika Helak – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
 • Anna Krupa  – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Piotr Połowniak – Wydział Prawa i Administracji
 • Maxymilian Rybczyński –  Wydział Prawa i Administracji
 • Rafał Smoleń – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
 • Julia Sobolewska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Piotr Włodarczyk – Wydziałów Geografii i Studiów Regionalnych
 • Diana Zagrodzka – Wydział Filozofii i Socjologii
PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW  NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
 • mgr Władysław Kardaś – Biuro Gospodarcze
 • mgr Jolanta Siemaszko – Kwestura
 • dr Magdalena Sobolewska – Wydział Biologii
 • mgr Maciej Tygielski – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

UCZESTNICY POSIEDZEŃ SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM

 • mgr inż. Jerzy Pieszczurykow – Kanclerz
 • mgr Ewa Mikłaszewicz – Kwestor
 • dr hab. Jolanta Talbierska – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
 • prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 • dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska, prof. UW – Przedstawiciel Rady Zakładowej ZNP

STALI GOŚCIE SENATU

 • prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow – Wydział Fizyki
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz – Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
 • mgr Anna Korzekwa – Rzecznik Prasowy UW
 • mgr Grzegorz Kołtuniak – Kierownik Biura Spraw Pracowniczych

 

ZMIANY W SKŁADZIE OSOBOWYM SENATU

OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016 [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 6 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016 [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016  [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 16 REKTORA UW z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016 [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 1 REKTORA UW  z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 15 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016 [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 4 REKTORA UW z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 15 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016 [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 3 REKTORA UW z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 15 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016 [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 15 REKTORA UW z dnia 12 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016  [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 14 REKTORA UW z dnia 1 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016   [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 11 REKTORA UW z dnia 3 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016 [pobierz obwieszczenie]

Informacje archiwalne