Komisje senackie

Komisje Senackie

 • Komisja Senacka ds. Finansowych
 • Komisja Senacka ds. Naukowych
 • Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej
 • Komisja Senacka ds. Rozwoju Przestrzennego
 • Komisja Senacka ds. Socjalnych
 • Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia
 • Komisja Senacka Prawno-Statutowa
 • UCHWAŁA NR 1 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2016 r. w sprawie utworzenia stałych komisji senackich, określenia zakresu ich działania oraz liczby ich członków na kadencję 2016-2020

  UCHWAŁA NR 2 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia trybu wyborczego przewodniczących stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020

  UCHWAŁA NR 3 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020

  UCHWAŁA NR 11 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020

  UCHWAŁA NR 19 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020

  UCHWAŁA NR 31 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020

  UCHWAŁA NR 46 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich spośród studentów na kadencję 2016-2020

  UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich spośród doktorantów na kadencję 2016-2020

  UCHWAŁA NR 56 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich spośród studentów na kadencję 2016-2020

  UCHWAŁA NR 62 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich spośród doktorantów na kadencję 2016-2020

  UCHWAŁA NR 183 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie odwołania członka Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów w kadencji 2016-2020

  UCHWAŁA NR 184 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członka Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów w kadencji 2016-2020

  UCHWAŁA NR 231 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2016-2020

  UCHWAŁA NR 272 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wyboru członków komisji senackich spośród doktorantów na kadencję 2016-2020

  UCHWAŁA NR 356 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie odwołania członka Komisji Senackiej Prawno-Statutowej w kadencji 2016-2020

  UCHWAŁA NR 357 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyboru członka Komisji Senackiej Prawno-Statutowej w kadencji 2016-2020

  UCHWAŁA NR 382 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2016-2020

  UCHWAŁA NR 388 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich spośród doktorantów w kadencji 2016-2020