Protokół nr 20 – posiedzenie Senatu w dniu 18.05.2022 r.

[protokół nr 20]

[Załącznik do protokołu nr 20]


Data publikacji: 11 lipca 2022