Protokół nr 21 – posiedzenie Senatu w dniu 23.06.2022 r.

[protokół nr 21]

[Załącznik do protokołu nr 21]


Data publikacji: 27 września 2022