Protokół nr 15 – posiedzenie Senatu w dniu 15.12.2021 r.

[protokół nr 15]

[Załącznik do protokołu nr 15]


Data publikacji: 13 stycznia 2022