Kadencja 2012-2016 Komisja Senacka ds. Badań Naukowych

UCHWAŁA NR 1 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych komisji senackich, określenia zakresu ich działania oraz liczby ich członków na kadencję 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 3 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 17 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 29 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 50 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 151 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 180 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA 312 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 333 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 435 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [poberz uchwałę]

UCHWAŁA NR 458 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]

Kadencja 2012-2016

Przewodniczący:

prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński – Wydział Chemii

Członkowie:

prof. dr hab. Maria Ciemerych-Litwinienko – Wydział Biologii

prof. dr hab. Michał Ginter – Wydział Geologii

dr Joanna Golińska-Pilarek – Wydział Filozofii i Socjologii

prof. dr hab. Jan Kieniewicz – Wydział „Artes Liberales”

prof. dr hab. Zygmunt Lalak – Wydział Fizyki

prof. dr hab. Maria Lewicka – Wydział Psychologii

dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

dr hab. Tadeusz Skoczny, prof. UW – Wydział Zarządzania

dr hab. Jakub Urbanik – Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Marian Wiśniewski, prof. UW – Wydział Nauk Ekonomicznych

dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW – Wydział Pedagogiczny

Przedstwiciel doktorantów:

mgr Urszula Kuźnik – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – od 24 lutego  2016 r.

mgr Aleksandra Orzeł – Wydział Prawa i Administracji – od 24 lutego  2016 r.

mgr Aleksander Jakubowski – Wydział Prawa i Administracji – od 18 lutego 2015 r. do 24 lutego 2016 r.

mgr Barbara Michalak – Wydział Biologii – od 18 lutego 2015 r. do 24 lutego 2016 r.

mgr Joanna Jankowska – Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych – od 20 lutego 2013 r. do 19 lutego 2014 r.; od 19 lutego 2014 r. do 18 lutego 2015 r.

mgr Emilia Solnica – Wydział Pedagogiczny – od 19 lutego 2014 r. do 18 lutego 2015 r.

mgr Oskar Siemianowski (Wydział Biologii) – od 16 lutego 2011 r. do 15 lutego 2012 r., od 15 lutego 2012 r.  do 20 lutego 2013 r., od 20 lutego 2013 r. do 19 lutego 2014 r.

mgr Joanna Kuźmicz (Wydział Pedagogiczny) – od 16 lutego 2011 r. do 15 lutego 2012 r., od 15 lutego 2012 r. do 20 lutego 2013 r.

Przedstawiciel studentów:

Joanna Nowakowska – Wydział Lingwistyki Stosowanej – od 16 grudnia 2015 r.

Gabriel Klimont – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych – od 17 grudnia 2014 r. do 16 grudnia 2015 r.

Kamil Kwiecień – Wydział Biologii – od 18 grudnia 2013 r. – do 17 grudnia 2014 r.

Helena Krajewska – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – od 12 grudnia 2012 r. do 18 grudnia 2013

Olga Walus – Wydział Neofilologii – od 18 stycznia 2012 r. do 12 grudnia 2012 r.

 

PROTOKOŁY

PROTOKÓŁ Nr 1/35//III POSIEDZENIA KOMISJI SENACKIEJ DS. BADAŃ NAUKOWYCH  W DNIU 23 stycznia 2013 ROKU [pobierz protokół]

PROTOKÓŁ Nr 2/36/III POSIEDZENIA KOMISJI SENACKIEJ  DS. BADAŃ NAUKOWYCH W DNIU 24 KWIETNIA 2013 ROKU [pobierz protokół]

PROTOKÓŁ Nr 3/39/III Z NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA KOMISJI SENACKIEJ  DS. BADAŃ NAUKOWYCH  W DNIU 6 listopada 2013 ROKU [pobierz protokół]

PROTOKÓŁ Nr 4/40/III POSIEDZENIA KOMISJI SENACKIEJ  DS. BADAŃ NAUKOWYCH W DNIU 13 LISTOPADA 2013 ROKU [pobierz protokół]

PROTOKÓŁ NR 5/43/III POSIEDZENIA KOMISJI SENACKIEJ DS. BADAŃ NAUKOWYCH  W DNIU 3 GRUDNIA 2014 ROKU

[pobierz protokół]

PROTOKÓŁ Nr 6/46/III  POSIEDZENIA KOMISJI SENACKIEJ DS. BADAŃ NAUKOWYCH W DNIU 30 MARCA 2016 ROKU [pobierz protokół]

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z działalności  Komisji Senackiej ds. Badań Naukowych w kadencji 2012-2016 [pobierz sprawozdanie]


Obsługa Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych
mgr Aldona Zaręba

Biuro Obsługi Badań, http://www.bob.uw.edu.pl
tel.: (022) 55 20 368, fax. (022) 55 24 200
e-mail: aldonaz@adm.uw.edu.pl, Aldona.Zareba@adm.uw.edu.pl

Informacje archiwalne