Kadencja 2012-2016 Komisja Senacka ds. Budżetu i Finansów

UCHWAŁA NR 1 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych komisji senackich, określenia zakresu ich działania oraz liczby ich członków na kadencję 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 3 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 17 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 29 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 50 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 151 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 180 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA 312 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 333 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 435 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [poberz uchwałę]
UCHWAŁA NR 458 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]

Kadencja 2012-2016

Przewodniczący:

prof. dr hab. Marian Górski – Wydział Zarządzania

Członkowie:

prof. dr hab. Janusz Adamowski – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

prof. dr hab. Ewa Czerniawska – Wydział Psychologii

dr hab. Maciej Garstka, prof. UW – Wydział Biologii

dr Marek Grzybowski – Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW – Wydział Geologii

prof. dr hab. Mirosław Nagielski – Wydział Historyczny

prof. dr hab. Hanna Pawłowska – Wydział Fizyki

dr hab. Leszek Plaskota – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. UW – Wydział Nauk Ekonomicznych

prof. dr hab. Piotr Wilczek – Wydział „Artes Liberales”

dr hab. Anna Zielińska – Wydział Pedagogiczny

Przedstwiciel doktorantów:

mgr Karol Partyka – Wydział Nauk Ekonomicznych – od 24 lutego 2016 r.

mgr Joanna Hetnarowicz – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – od 18 lutego 2015 r. do 24 lutego 2016 r.

mgr Tomasz Królasik – Wydział Prawa i Administracji – od 19 lutego 2014 r. do 18 lutego 2015 r.

mgr Magdalena Zmysłowska – Wydział Prawa i Administracji – od 20 lutego 2013 r. do 19 lutego 2014 r.

mgr Mariusz Drozdowski – Wydział Filozofii i Socjologii – od 15 lutego 2012 r. do 20 lutego 2013 r.

Przedstawiciel studentów:

Jakub Malec  – Wydział Nauk Ekonomicznych – od 16 grudnia 2015 r.

Maja Matuszewska  – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – od 17 grudnia 2014 r. do 16 grudnia 2015 r.

Karolina Pietkiewicz – Wydział Zarządzania – od 18 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2014 r.

Maciej Ziemiański – Wydział Biologii – od 12 grudnia 2012 r. do 18 grudnia 2013 r.

Barbara Banasik – Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych – od 18 stycznia 2012 r. do 12 grudnia 2012 r.

 

PROTOKOŁY

Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW 27 listopada 2012 roku [pobierz protokół]

Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW 6 marca 2013 roku [pobierz protokół]

Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW 10 kwietnia 2013 roku [pobierz protokół]

Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW 15 maja 2013 roku [pobierz protokół]

Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW  12 czerwca 2013 roku [pobierz protokół]

Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW 9 października 2013 roku [pobierz protokół]

Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW 13 listopada 2013 roku [pobierz protokół]

Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW 12 marca 2014 roku [pobierz protokół]

Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW 9 kwietnia 2014 roku [pobierz protokół]

Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW 14 maja 2014 roku [pobierz protokół]

Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW 18 czerwca 2014 roku [pobierz protokół]

Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW 8 października 2014 roku [pobierz protokół]

Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW 12 listopada 2014 roku [pobierz protokół]

Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW 11 marca 2015 roku [pobierz protokół]

Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW 13 maja 2015 roku [pobierz protokół]

Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW 10 czerwca 2015 roku [pobierz protokół]

Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW 13 października 2015 roku [pobierz protokół]

Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW 9 marca 2016 roku [pobierz protokół]

Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW 11 maja 2016 roku [pobierz protokół]

Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW 13 kwietnia 2016 roku [pobierz protokół]

 

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z działalności Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów w kadencji 2012-2016 [pobierz sprawozdanie]

 


 

Obsługa Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów
Anna Agata Sowa

Sekretariat Pełnomocnika Rektora ds. Planowania Strategicznego i Zamówień Publicznych

oraz Zastępcy Kanclerza ds. Ekonomicznych
tel.: (022) 55 20 612, fax. (022) 55 24 006
e-mail: aas@adm.uw.edu.pl

Informacje archiwalne