Kadencja 2012-2016 Komisja Senacka ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego

UCHWAŁA NR 1 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych komisji senackich, określenia zakresu ich działania oraz liczby ich członków na kadencję 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 3 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 17 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 29 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 50 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 151 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 180 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]

UCHWAŁA 312 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]

UCHWAŁA NR 333 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 435 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [poberz uchwałę]
UCHWAŁA NR 458 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]

Kadencja 2012-2016

Przewodniczący:

prof. dr hab. Tomasz Żylicz -Wydział Nauk Ekonomicznych

Członkowie:

dr hab. Tadeusz Bernatowicz – Wydział Historyczny

prof. dr hab. Remigiusz Forycki – Wydział Neofilologii

prof. dr hab. Andrzej Jasiński – Wydział Zarządzania

prof. dr hab. Jacek Jezierski – Wydział Fizyki

prof. dr hab. Roman Kuźniar – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

prof. dr hab. Andrzej Lisowski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

dr Elżbieta Łojko – Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW – Wydział Polonistyki

dr Janina Pietrzak – Wydział Psychologii

prof. dr hab. Magdalena Skompska – Wydział Chemii

dr Hanna Werblan-Jakubiec – Wydział Biologii

Przedstawiciel doktorantów:

mgr Stanisław Matsumoto – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – od 24 lutego 2016 r.

mgr Tomasz Królasik – Wydział Prawa i Administracji – od 18 lutego 2015 r. do 24 lutego 2016 r.

mgr Karol Muszyński – Wydział Prawa i Administracj – od 19 lutego 2014 r. do 18 lutego 2015 r.

mgr Magdalena Osial – Wydział Chemii – od 20 lutego 2013 r. do 19 lutego 2014 r.

mgr Karol Pogorzelski (Wydział Nauk Ekonomicznych) – od 16 lutego 2011 r. do 15 lutego 2012 r., od 15 lutego 2012 r. do 20 lutego 2013 r.

Przedstawiciel studentów:

Marcin Osiński – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – od 17 grudnia 2014 r.

Piotr Włodarczyk  – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – od 17 grudnia 2014 r.

Krzysztof Kamiński – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – od 18 grudnia 2013 r.  do 17 grudnia 2014 r.

Walery Stasiak – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – od 18 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2014 r.

Mateusz Chlebowicz – Centrum Europejskie UW – od 12 grudnia 2012 r. do 18 grudnia 2013 r.

Kamil Dąbrowski – Wydział Biologii – od 12 grudnia 2012 r. do 18 grudnia 2013 r.

Maciej Oleszczuk – Wydział Zarządzania – od 18 stycznia 2012 r. do  12 grudnia 2012 r.

Karolina Pietkiewicz – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW – od 18 stycznia 2012 r. do 12 grudnia 2012 r.

PROTOKOŁY

PROTOKÓŁ  nr 1 z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego
w dniu 05.12.2012 r. [pobierz protokół]

PROTOKÓŁ  nr 2 z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego
w dniu 23.01.2013 r. [pobierz protokół]

PROTOKÓŁ  nr 3 z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego
w dniu 13.03.2013 r. [pobierz protokół]

PROTOKÓŁ  nr 4 z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego
w dniu 24.04.2013 r. [pobierz protokół]

PROTOKÓŁ  nr 5 z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego
w dniu 23.10.2013 r. [pobierz protokół]

PROTOKÓŁ nr 6 z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego
w dniu 11.12.2013 r. [pobierz protokół]

PROTOKÓŁ  nr 7 z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego
w dniu 26.03.2014 r. [pobierz protokół]

PROTOKÓŁ nr 8 z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego
w dniu 28.05.2014 r. [pobierz protokół]

PROTOKÓŁ nr 9 z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego
w dniu 26.11.2014 r. [pobierz protokół]

PROTOKÓŁ nr 10 z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego
w dniu 25.03.2015 r. [pobierz protokół]

PROTOKÓŁ nr 11 z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego
w dniu 17.06.2015 r. [pobierz protokół]

PROTOKÓŁ nr 12 z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego
w dniu 07 października 2015 r. [pobierz protokół]

PROTOKÓŁ nr 13 z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego
w dniu 03 lutego 2016 r. [pobierz protokół]

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego
w dniu 15 czerwca 2016 r. [pobierz protokół]

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z działalności Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego UW w kadencji 2012-2016 [pobierz sprawozdanie]


Sekretarz Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego UW
mgr inż. arch  Andrzej Alinkiewicz
Kierownik Biura ds Nieruchomości UW
tel. (022) 55 20 876, (22 55 24 203)
e-mail: sekretariatkorp@adm.uw.edu.pl

Informacje archiwalne