Kadencja 2012-2016 Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej

UCHWAŁA NR 1 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych komisji senackich, określenia zakresu ich działania oraz liczby ich członków na kadencję 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 3 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 17 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 29 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 50 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 151 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 180 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]

UCHWAŁA 312 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]

UCHWAŁA NR 333 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 435 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [poberz uchwałę]
UCHWAŁA NR 458 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]

Kadencja 2012-2016

Przewodniczący:

prof. dr hab. Andrzej Markowski – Wydział Polonistyki

Członkowie:

prof. dr hab. Ludwik Florek – Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Beata Glinka, prof. UW – Wydział Zarządzania

prof. dr hab. Tomasz Kizwalter – Wydział Historyczny

prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska – Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Paweł Kulesza – Wydział Chemii

prof. dr hab. Tomasz Matulewicz – Wydział Fizyki

dr hab. Wojciech Otto, prof. UW – Wydział Nauk Ekonomicznych

prof. dr hab. Piotr Taracha – Wydział Orientalistyczny

prof. dr hab. Andrzej Tarlecki – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW – Wydział Pedagogiczny

dr hab. Krzysztof Wójtowicz, prof. UW – Wydział Filozofii i Socjologii

Przedstawiciel doktorantów:

mgr Rafał Więckiewicz – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – od 24 lutego 2016 r.

mgr Sebastian Gajewski – Wydział Prawa i Administracji – od 18 lutego 2015 r. do 24 lutego 2016 r.

mgr Łukasz Galas – Wydział Historyczny – od 19 lutego 2014 r. do 18 lutego 2015 r.

mgr Anna Goral – Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych – od 20 lutego 2013 r. do 19 lutego 2014 r.

mgr Mateusz Migut – Wydział Psychologii – od 15 lutego 2012 r. do 20 lutego 2013 r.

Przedstawiciel studentów:

Eryk Skolarski  – Wydział Historyczny – od 16 grudnia 2015 r.

Błażej Papiernik – Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego – od 17 grudnia 2014 r. do 16 grudnia 2015 r.

Marcin Fabianowicz – Centrum Europejskie – od 18 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2014 r.

Adam Gajek – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – od 12 grudnia 2012 r. do 18 grudnia 2013 r.

Sebastian Kaleta – Wydział Prawa i Administracji – od 18 stycznia 2012 r.do 12 grudnia 2012 r.

 

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie  z działalności Komisji Senackiej ds. Polityki Kadrowej  w kadencji 2012-2016 [pobierz sprawozdanie]


 

Obsługa Senackiej Komisji ds. Polityki Kadrowej
mgr Magdalena Gaczyńska

Biuro Spraw Pracowniczych

tel. (022) 55 20 340, e-mail: Magdalena.Gaczynska@adm.uw.edu.pl

Informacje archiwalne