Kadencja 2012-2016 Komisja Senacka ds. Socjalnych

UCHWAŁA NR 1 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych komisji senackich, określenia zakresu ich działania oraz liczby ich członków na kadencję 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 3 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 17 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 29 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 50 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 151 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 180 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]

UCHWAŁA 312 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]

UCHWAŁA NR 333 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 412 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2015 r. w sprawie odwołania członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 413 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 435 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [poberz uchwałę]
UCHWAŁA NR 458 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]

Kadencja 2012-2016

Przewodnicząca:

dr Mariola Zalewska – Wydział Zarządzania

Członkowie:

dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW – Wydział Zarządzania

dr Rafał Jurczakowski – Wydział Chemii

dr Dorota Kopcińska – Wydział Polonistyki

dr hab. Barbara Liberda, prof. UW – Wydział Nauk Ekonomicznych

dr hab. Krystyna Milczarek-Pankowska, prof. UW – Wydział Pedagogiczny

dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. UW – Wydział Prawa i Administracji

mgr inż. Barbara Siedlicka – Biuro Gospodarcze

mgr Jolanta Siemaszko – Kwestura

prof. dr hab. Jolanta Supińska-Modzelewska – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

mgr Barbara Maria Wysoczańska – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

dr Anna Zatorska-Goldstein – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Przedstawiciel doktorantów:

mgr Martyna Sabała – Wydział Polonistyki – od 24 lutego 2016 r.

mgr Michał Goszczyński – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – od 20 lutego 2013 r. do 19 lutego 2014 r.; od 19 lutego 2014 r. do 18 lutego 2015 r.; od 18 lutego 2015 r.  do 24 lutego 2016 r.

mgr Magdalena Osial – Wydział Chemii – od 15 lutego 2012 r. do 20 lutego 2013 r.

Przedstawiciele studentów:

Adam Harchi – Wydział Zarządzania – od 16 grudnia 2015 r.

Anna Smaruj – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji
Europejskiej UW – od 16 grudnia 2015 r.

Maxymilian Rybczyński – Wydział Prawa i Administracji – od 14 października 2015 r.do 16 grudnia 2015 r.

Diana Zagrodzka – Wydział Filozofii i Socjologii – od 17 grudnia 2014 r.

Justyna Zarudzka – Wydział Lingwistyki Stosowanej – od 17 grudnia 2014 r. do 14 października 2015 r.

Mikołaj Matusik – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW – od 12 grudnia 2012 r. do 18 grudnia 2013 r., od 18 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2014 r.

Marika Trzaska – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW – od 18 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2014 r.

Mateusz Kroczyński – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki – od 12 grudnia 2012 r. do 18 grudnia 2013 r.

Piotr Kaliszewski – Wydział Historyczny – od 18 stycznia 2012 r. do 12 grudnia 2012 r.

Agnieszka Nowakowska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji – od 18 stycznia 2012 r.do 12 grudnia 2012 r.

 

PROTOKOŁY

Protokoły posiedzeń Komisji Senackiej ds. Socjalnych w kadencji 2012-2016 [pobierz protokoły]

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie  z działalności Komisji Senackiej ds. Socjalnych w kadencji 2012-2016 [pobierz sprawozdanie]


 

Obsługa Senackiej Komisji ds. Socjalnych
Anna Lachowska
Biuro Spraw Socjalnych
tel. (022) 55 20 419, e-mail: a.lachowska@uw.edu.pl

Informacje archiwalne