Kadencja 2012-2016 Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia

UCHWAŁA NR 1 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych komisji senackich, określenia zakresu ich działania oraz liczby ich członków na kadencję 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 3 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 17 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 29 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 50 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 151 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 180 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]

UCHWAŁA 312 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]

UCHWAŁA NR 333 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 412 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2015 r. w sprawie odwołania członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 413 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]
UCHWAŁA NR 435 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [poberz uchwałę]
UCHWAŁA NR 458 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich w kadencji 2012-2016 [pobierz uchwałę]

Kadencja 2012-2016

Przewodniczący:

dr Anna Rosner – Wydział Prawa i Administracji

Członkowie:

dr Magdalena Błaszczyk – Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW – Wydział Historyczny

dr Wojciech Dragan – Wydział Psychologii

dr hab. Andrzej Kudelski – Wydział Chemii

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

dr Magdalena Markowska – Wydział Biologii

mgr Jolanta Urbanik – Szkoła Języków Obcych

dr hab. Gertruda Uścińska, prof. UW – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

dr Tomasz Wroczyński – Wydział Polonistyki

dr hab. Jolanta Zając, prof. UW – Wydział Neofilologii

dr Agata Zalewska – Wydział „Artes Liberales”

Przedstawiciele doktorantów:

mgr Maksymilian Sas – Wydział Historyczny – od 18 lutego 2015 r. do 24 lutego 2016 r., od 24 lutego 2016 r.

mgr Jakub Kozakoszczak – Wydział Neofilologii – od 19 lutego 2014 r. do 18 lutego 2015 r.

mgr Paweł Stępniak – Wydział Chemii – od 15 lutego 2012 r. do 20 lutego 2013 r., od 20 lutego 2013 r. do 19 lutego 2014 r.

Przedstawiciele studentów:

Karina Balcer – Wydział Prawa i Administracji – od 16 grudnia 2015 r.

Adam Harchi – Wydział Zarządzania – od 14 października 2015 r.

Diana Zagrodzka – Wydział Filozofii i Socjologii – od  14 października 2015 r.

Przemysław Brzuszczak – Wydział Polonistyki – od 17 grudnia 2014 r.

Walery Stasiak – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – od 17 grudnia 2014 r. do 14 października 2015 r.

Justyna Zarudzka  – Wydział Lingwistyki Stosowanej – od 17 grudnia 2014 r.

Mikołaj Matusik – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW – od 18 grudnia 2013 r.  do 17 grudnia 2014 r.

Ewelina Roguska – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – od 12 grudnia 2012 r. do 18 grudnia 2013 r.; od 18 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2014 r.

Rafał Smoleń – Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych – od 12 grudnia 2012 r. do 18 grudnia 2013 r.; od 18 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2014 r.

Mateusz Mrozek – Wydział Historyczny – od 18 stycznia 2012 r. do 12 grudnia 2012 r.; od 12 grudnia 2012 r. do 18 grudnia 2013 r.

Rafał Lorent – Wydział Prawa i Administracji – od 18 stycznia 2012 r. do 12 grudnia 2012 r.

Edyta Prociak – Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych – od 18 stycznia 2012 r. do 12 grudnia 2012 r.

 

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia w kadencji 2012-2016 [pobierz sprawozdanie]

 


 

Obsługa Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia

Ewa Staszczyk

Biuro Spraw Studenckich
tel. (022) 55 20 557; 55 20 468, e-mail Ewa.Staszczyk@adm.uw.edu.pl

Informacje archiwalne