Protokół nr 36 – posiedzenie Senatu w dniu 15.05.2019 r. – posiedzenie dodatkowe

[pobierz protokół nr 36] [pobierz załącznik do protokołu nr 36]
Data publikacji: 26 czerwca 2019