Protokół nr 42 – posiedzenie Senatu w dniu 19.06.2019 r. – posiedzenie dodatkowe

[pobierz protokół nr 42] [pobierz załącznik do protokół nr 42]
Data publikacji: 25 września 2019