Protokół nr 40 – posiedzenie Senatu w dniu 12.06.2019 r. – posiedzenie dodatkowe

[pobierz protokół nr 40]

[pobierz załącznik do protokół nr 40]


Data publikacji: 25 września 2019